SuomiEnglanti

Muuttopalvelu M.Kähäri Oy:n yleiset toimitusehdot 1.1.2018

1. Soveltaminen

Näitä ehtoja sovelletaan Muuttopalvelu M.Kähäri Oy:n ( jäljempänä Kähäri Oy ) tuottamiin palveluihin asiakkaalle sekä Suomessa että ulkomailla.

2. Palvelut ja työsuoritukset

2.1 Toimeksiannot

- Toimeksiannoiksi luetaan kaikki ne työsuoritukset jossa Kähäri Oy tai Kähäri Oy:n alihankkija on toimittanut asiakkaalle kuljetus/muuttopalveluita tai muuttomateriaaleja.

2.2 Toimeksiannon peruuttaminen

- Kotimaanmuutoissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus veloituksetta 5 vrk ennen sovittua työsuoritusta. Muuten Kähäri Oy:llä on oikeus laskuttaa sovitusta  työstä 30% vastaava korvaus.

- Ulkomaanmuutoissa asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 12vrk ennen sovittua työsuoritusta. Muuten Kähäri Oy:llä on oikeus laskuttaa sovitusta työstä 30% vastaava korvaus.

2.3 Ylivoimainen este ( Force majeure )

-  Kähäri Oy:n tulee viipymättä ilmoittaa asiakkaalle mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä.

- Ylivoimainen este oikeuttaa asiakkaan sekä Kähäri Oy:n luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että asiakas on velvollinen maksamaan jo tehdystä työsuorituksesta. Kähäri Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita kuluja.

2.4 Mikäli työsuoritus poikkeaa merkittävästi tilauksesta, joka on kirjallisesti tai suullisesti sovittu, esim. tavaramäärä on ilmoitettua suurempi tai että asiakas teettää tilauksen ulkopuolisia töitä, on Kähäri Oy:llä oikeus veloittaa näistä töistä erikseen.

2.5 Kähäri Oy ei ole velvollinen tekemään kalusteiden purku- /kokoamistöitä, sähkö- sekä putkitöitä ( esim. valaisinten/pesukoneiden irrotus/asennus ) mikäli näin ei ole erikseen sovittu.

2.6 Kassakaappien, pianojen sekä muiden erityisen raskaiden esineiden siirrot tulee aina sopia Kähäri Oy:n kanssa erikseen.

3. Reklamaatiot ja korvausvastuut

3.1 Mikäli Kähäri Oy suorittaman työsuorituksen aikana rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio Kähäri Oy:lle 14vrk kuluessa. Ellei näin toimita, on Kähäri Oy vastuusta vapaa.

3.2 Asiakkaan on selkeästi pystyttävä todentamaan tapahtunut vahinko, joka on johtanut

tavaroiden tai muun omaisuuden vaurioitumiseen. Ellei näin toimita, on Kähäri Oy vastuusta vapaa.

3.3 Kähäri Oy:n kaikkiin kuljetuksiin sisältyy Tiekuljetussopimuslain mukainen kuljetusvastuuvakuutus. Vastuuvakuutuksen korvaus on enimmillään 20€/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa tavaran kokonaispainosta puuttuvaan/vahingoittunutta kiloa kohti. ( SDR on eri valuutoista muodostettu rahayksikkö, jonka arvo toimii laskuyksikkönä ) Asiakas voi parantaa vakuutusturvaa ottamalla erillisen kuljetusvakuutuksen.  

3.4 Kähäri Oy:n korvausvastuuseen eivät sisälly elektroniset vahinkotapahtumat esim. tietokoneohjelmien/tiedostojen tuhoutumiset, johtojen yms. irrottamisesta tai asentamisesta esim. väärään paikkaan aiheutuneet vahingot sekä muut niihin rinnastettavat vahinkotapahtumat.

3.5.Kähäri Oy:n korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli vahingon voidaan osoittaa syntyneen seuraavista seikoista:

- Siirrettävä irtaimisto tai tilat joissa työskennellään eivät ole asianmukaisesti pakattu/suojattu. Pakkaus/suojaus ovat asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.

- Elektroniseen laitteeseen ei ole toimeksiannon aikana syntynyt selviä ulkoisia vaurioita.

- Siirrettävä irtaimisto on erityisen herkkä lämpötilan/kosteuspitoisuuden vaihteluille, esim. kasvit.

- Kuljetettavan irtaimiston huonokunto tai virheellinen kokoaminen ei mahdollista sen siirtämistä normaaleilla työmenetelmillä.

3.6 Kähäri Oy:n korvausvastuu ei koske vaurioituneen tavaran tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai menetyksiä.

4. Varastointipalvelut

4.1 Varastoinniksi luetaan kaikki ne varastointitapahtumat, joissa Kähäri Oy ja asiakas ovat sopineet tavaroiden varastoinnista Kähäri Oy:n tiloissa.

4.2 Kähäri Oy:n varastossa ei saa varastoida:  vaarallisia tai haitallisia aineita, lämpötilanvaihteluille herkkiä tavaroita, esim. kasvit, herkät taideteokset.

4.3 Mikäli laskutettu varastovuokra on ollut maksamatta yli kuukauden, on Kähäri Oyllä oikeus päättää varastointisopimus.

4.4  Kähäri Oy:llä ei ole velvollisuutta luovuttaa varastoituja tavaroita asiakkaalle, mikäli varastointi maksuja on maksamatta. Mikäli varastointimaksuja ei saada asiakkaalta perittyä, on Kähäri Oy:llä oikeus myydä noutamatta jätetyt tavarat.

5. Laskutusehdot

5.1 Varastointipalvelut laskutetaan kuukausittain tai sopimuksen mukaan.

5.2 Mikäli sovittuun työsuoritukseen sisältyy välivarastointia, tulee vähintään 50% muuttolaskusta suorittaa välittömästi välivarastoinnin alettua.

5.3 Työsuoritukset laskutetaan joko kokoaan ennakkoon ( yksityishenkilöt ) tai työsuorituksen jälkeen ( yritykset ). Maksuaika yrityksille 14pv. Viivästyskorko on sen hetkinen Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko.

5.4 Mikäli tilauksen maksavalta yritykseltä löytyy maksuhäiriömerkintä, voi Kähäri Oy vaatia työsuorituksesta etukäteismaksua.